Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Cena prof. Nemessányiho pre rok 2017 - súťaž diplomových prác ... viac

 
 
28. júla 2017 navštívili Slovenský plynárenský a naftový zväz zástupcovia Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) p. Mel Ydreos, predseda Koordinačného výboru IGU a  Pal Rasmussen, čestný generálny sekretár IGU (na obrázku so zástupcami SPNZ: T. Malatinským, R. Ňukovičom a J. Klepáčom).

Pozývame Vás na Jesennú konferenciu SPNZ 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 5.-6. októbra 2017 v Grandhoteli Bellevue ... viac

Zachová si zemný plyn miesto v energetickom mixe? Konferencia Trh s plynom 2017... viac (video, Relácia v Energetike, 25.5.2017)

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Úvahy a analýzy týkajúce sa budúcnosti zemného plynu a v širšom rámci fosílnych palív vôbec, si navzájom odporujú, sú až dramaticky protirečivé. Aké má postavenie zemný plyn v energetickom mixe, aká je jeho budúcnosť? ... viac

Všetky aktuality

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR plyn - ropa

Po deviaty krát diskutovalo 103 odborníkov z oblasti prevádzky  a údržby o inšpekcii, údržbárskych aktivitách, vonkajšej inšpekcii, kontrole, korózii a protikoróznej ochrane, ako i o RIS WEB a bezmontážnej diagnostike potrubných systémov.