Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

SPNZ spodpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci s NVAS... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 2 ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 1...viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Jesenná konferencia SPNZ

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa konferencia uskutočnila v online priestore. Diskusie sa viedli na témy ako je plán obnovy na roky 2021-27, rola plynárenstva pri zvyšovaní kvality ovzdušia na Slovensku, či biometán v distribučnej sústave atď.

SPNZ ďakuje všetkým prednášajúcim, za účasť a príspevky v online diskusii ako aj auditóriu za to, že sa nás sledovalo a za podnetné otázky do diskusie.

Dúfame, že sa budúci rok stretneme opäť všetci osobne v Tatrách na ďalšom ročníku Jesennej konferencie.