Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Slovenský plynárenský a naftový zväz  sa 3. decembra 2019 stal členom Európskeho výskumného inštitútu pre energetické a plynárenské inovácie (ERIG). Stáva sa tak siedmym európskym plynárenským zväzom s členstvom v tejto asociácií.

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 2 ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 1...viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Koncoročné stretnutie SPNZ

Koncoročné stretnutie SPNZ, ktoré sa tento rok konalo v Bratislave  4. decembra,  poskytuje priestor na ohliadnutie sa za rokom, odovzdávanie cien  - za najlepšie články uverejnené v časopise Slovgas za obdobie 2018 - 2019, víťazom súťaže diplomových prác - Ceny prof. Nemessányiho za  rok 2019. Tento rok sme poďakovali aj editorke a členom redakčnej rady Slovgas za ich dlhoročnú kvalitnú prácu.

(Viac sa dočítate v našich Aktualitách  - na hlavnej stránke)