Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Slovenský plynárenský a naftový zväz udelil Národnú cenu slovenského plynárenstva ... viac

SPP CNG s.r.o. v spolopráci so SPNZ pripravuje odborný workshop s názvom "Význam CNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike", ktorý sa bude konať dňa 26.10.2016 v Bratislave ... viac

SPNZ vyhlásil nový ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu "Cena prof. nemessányiho pre rok 2016" ... viac

160 rokov slovnského plynárenstva na Slovensku ... viac

Všetky aktuality

Jesenná konferencia SPNZ

6. - 7. októbra 2016 sa v Hornom Smokovci konal  7. ročník Jesennej konferencie SPNZ. Tento rok sa na konferenciu registrovalo 308 účastníkov.

Jesenná konferencia sa tento rok zaoberala témami:

- 160 rokov plynárenstva na Slovensku
- Udrží si ZP doterajšie miesto v energetickom mixe?
- Budovanie novej a využitie jestvujúcej plyn. infraštruktúry
- Trh a obchodovanie so ZP na Slovensku
- Gas Advocacy
- Prezentácia činnosti v pracovných a programových komisiách IGU a PKO.